Tube Inserts

PC-TSR-01

Square Tube Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 16 / 20 / 20.5 / 25 / 29.5 / 32 / 37 / 38

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-02

Rectangle Tube Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 10*20 / 20*40

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-03

Round Tube Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Diameter: 12.5 / 16 / 19 / 22 / 25

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-04

Oval Tube Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 17*34

Technical Drawing

Threaded Inserts

PC-TSR-05

Oval Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 16
 • Table feet

Technical Drawing

Threaded Inserts

PC-TSR-06

Rectangle Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 25*45

Technical Drawing

Threaded Inserts

PC-TSR-07

Square Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 25
 • M8-1.25 ( 5/16-18 ) Thread

Technical Drawing

Threaded Inserts

PC-TSR-08

Rectangle Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 20*40
 • M8-1.25 ( 5/16-18 ) Thread

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-09

Rectangle Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 20*50
 • M8-1.25 ( 5/16-18 ) Thread

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-10

Square Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 20 / 25
 • M8-1.25 ( 5/16-18 ) Thread

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-11

Domed Rectangle Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 20*40
 • M8-1.25 ( 5/16-18 ) Thread

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-12

Rectangle Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 20*40
 • M8-1.25 ( 5/16-18 ) Thread

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-13

Square Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Width: 20
 • M8-1.25 ( 5/16-18 ) Thread

Technical Drawing

Caster Bushes

PC-TSR-14

Square Caster Bushes

 • Material: Nylon / ABS
 • Width: 25

Technical Drawing

Threaded Inserts

PC-TSR-15

Round Tube Inserts / Threaded Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Diameter: 1" - 1 1/8" - 1 1/2" - 2"
 • M8-1.25 - M8-1.25 - M6-1.0 - M8-1.25

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-16

Round Tube Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Diameter: 1" - 1 1/8" - 1 1/2" - 2"

Technical Drawing

Tube Inserts

PC-TSR-17

Oval Round Tube Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon
 • Diameter: 1" - 1 1/8" - 1 3/8" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 56mm - 60mm

Technical Drawing

Slotted Square Tube Inserts

PC-TSR-18

Slotted Square Tube Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon

Technical Drawing

Flat Head Tube Inserts

PC-TSR-19

Flat Head Tube Inserts

 • Material: PP / PE / Nylon

Technical Drawing

Tube Inserts With Hole

PC-TSR-20

Round Tube Inserts With Hole

 • Material: PP / PE / Nylon
 • 1 1/28" - 1 3/8" - 2"
 • Hole M8

Technical Drawing

Help   |  Sitemap
© 2010 Kay Guay Enterprises Co., Ltd.